Schoulen

Hei fannt dir eng Oplëschtung vun de Lycéeën déi aktuell um Projet “Sustainable entrepreneurial Schools” matmaachen.


N3 ENTREPRENEURIAL CULTURE

Lycée Robert-Schuman Luxembourg

Coordinatrice: mireille.lux@education.lu

http://www.lrsl.lu

Atert Lycée Redange

Coordinateur: john.klemmer@education.lu

http://edulink.lu/qbb5

Ecole de Commerce et de Gestion

https://www.ecg.lu

N2 ENTREPRENEURIAL PROGRESSION

Lycée Technique de Bonnevoie

Coordinateur: tom.emeringer@education.lu

www.ltb.lu

Lycée Aline Mayrisch Luxembourg

Coordinatrice: sandy.neu@elaml.lu

http://www.laml.lu/fr/sustainable-entrepreneurship/

Lycée Classique d'Echternach

Coordinatrice: anne-caroline.berscheid@education.lu

https://www.lce.lu/site/?page_id=6854

Lycée/International School Michel Lucius

Coordinateur: fabio.martins@education.lu

https://www.lml.lu

N1 START-UP

Lycée Nic-Biever Dudelange

Coordinatrice: Catherine.Freres@education.lu

http://www.lnbd.lu

Lycée Technique de Lallange

Coordinateur:Kevin.Herbrink@education.lu

Maacher Lycée Grevenmacher

www.mlg.lu

Ecole Privée Marie-Consolatrice

Coordinateur: marc.wolf@education.lu

www.epmc.lu

Lycée Technique Agricole

Coordinateur: arthur.meyers@education.lu

https://www.lta.lu

CANDIDATES

Lycée Technique d'Ettelbruck

Coordinateur: Yves.engel@education.lu

www.ltett.lu

Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme du Luxembourg

Coordinateur: Joe.Scholer@education.lu

www.ehtl.lu

Ecole Internationale Mersch Anne Beffort

www.eimab.lu

Lycée de Garçons de Luxembourg

www.lgl.lu

Ecole Privée Fieldgen

Coordinatrice: Denise.Kohl@education.lu

www.epf.lu

Lënster Lycée International School

Coordinateur: Chris.Reinert@education.lu

https://lensterlycee.lu/

Extern Partner

Hei fannt dir déi Partner déi Aktivitéiten am Beräich vum nohaltegen Entrepreneurship ubidden.


Jonk Entrepreneuren Luxembourg

Mini-Entreprises, Job Shadow Day, Innovation Camp

www.jel.lu

Chambre de Commerce

www.cc.lu/ree

Care Luxembourg

https://www.daycare.lu

Action Solidarité Tiers Monde

www.astm.lu

Worldskills Luxembourg

www.worldskills.lu

House of Startups

Podcast Corner

www.host.lu

Ministère du Travail et de l'Emploi

Super DrecksKëscht Akademie

www.sdk-akademie.lu

Zentrum fir politesch Bildung

www.zpb.lu an www.lde.lu

Chambre des Métiers Luxembourg

Perspektiv Handwierk

https://www.cdm.lu