Sustainable Entrepreneurial School Day

Sustainable Entrepreneurial School Day

SCRIPT

Den 23. Oktober 2023 ass den drëtten nationale 'Sustainable Entrepreneurial School'-Dag am Schapp an de Rives de Clausen.

D’Evenement riicht sech un d’Lycéesdirektiounen, Coordinateuren/ Coordinatricen, interesséiert Léierpersounen, involvéiert Schüler/ Schülerinnen an extern Partner.

Weider Informatiounen iwwert fannt dir hei

Projet 'Sustainable Entrepreneurial Schools'

Am Kader vum Projet 'Sustainable Entrepreneurial Schools' engagéieren sech Lycéeën, fir den Nohaltegkeetsgedanken an den entrepreneuriale Geescht an hire Gebaier zesummen ze liewen.

De Projet huet ënnert anerem als Zil, d'Eegeninitiativ an d'Kreativitéit vun deene Jonken ze stäerken. Insgesamt kënnen d’Lycéeën am Projet dräi verschidden Niveauen/ Labelen erreechen.

Kontakt

Website: www.entrepreneurship.lu

E-mail:

Telefon:

Adress: